KSLU Logo


One moment ...

ಟೆಂಡರ್

ಕ್ರ.ಸಂ ಟೆಂಡರ್ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಡೆಯ ದಿನಾಂಕ
1 ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರಮೆಂಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ Dec 31, 2018 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2 ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಾಹನಗಳ ಸೇವೆಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ Dec 3, 2018 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
3 ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ Oct 30, 2018 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
4 ಕರಾಕಾವಿ ಕಾನೂನು ಶಾಲೆಯ ಉಪಹಾರ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ Oct 27, 2018 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
5 ಕರಾಕಾವಿ ಆವರಣದ ಉಪಹಾರ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ Oct 27, 2018 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
6 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನೂತನ ಕಾನೂನು ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನೈರ್ಮಲ್ಯೀಕರಣ, ಸ್ವಚ್ಚತೆ ಮಾಡಲು ಏಜನ್ಸಿಯನ್ನು ಹೂರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು ಇ-ಪ್ರೂಕ್ಯೂರಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ Oct 10, 2018 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
7 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಛೇರಿಯ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ಲಿಪಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ‘ಡಿ’ ದರ್ಜೆಯ ನೌಕರರನ್ನು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು ಇ-ಟೆಂಡರ್ Aug 30, 2018 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
8 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಾರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. Jun 4, 2018 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
9 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಊಟದ ಮತ್ತು ಉಪಹಾರದ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. Jun 4, 2018 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10 7 ನೇ ಅಂತರ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಡಾ ಉಡುಪುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ಸರಬರಾಜು. Jun 1, 2018 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11 Supply of Security Tender Dec 13, 2017 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12 Tender Notification Nov 25, 2017 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13 Supply of Security Sep 28, 2017 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14 Supply of Manpower Sep 28, 2017 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15 Corrigendum in respect of tender called for providing security employees on outsource basis. Sep 16, 2017 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16 E-TENDER FOR SUPPLY OF SPORTS MATERIALS TO KARNATAKA STATE LAW UNIVERSITY, NAVANAGAR, HUBBALLI. Sep 1, 2017 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17 E-TENDER FOR SUPPLY OF SPORTS MATERIALS TO KARNATAKA STATE LAW UNIVERSITY, NAVANAGAR, HUBBALLI. Sep 1, 2017 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18 Supply of Sports Materials for the Winners of Point System May 10, 2017 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19 OPEN AUCTION May 5, 2017 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20 Supply of Printing Items May 3, 2017 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21 Service of Vehicles on Hire Basis May 2, 2017 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22 Courier Service May 2, 2017 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23 CONSTRUCTION OF COMPOUND WALL Apr 24, 2017 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24 TENDER NOTIFICATION Apr 6, 2017 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25 OPEN AUCTION Mar 27, 2017 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26 TENDER FOR SUPPLY OF SPORTS WEARS AND MATERIALS Feb 21, 2017 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27 Tender for Supply of Snacks and Executive Lunch/Working Lunch for a Period of One Year to Karnataka State Law University, Navanagar, Hubballi Dec 9, 2016 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28 SHORT TERM TENDER NOTIFICATION FOR THE SUPPLY OF VEHICLES ON HIRE BASIS TO THE KARNATAKA STATE LAW UNIVERSITY, NAVANAGAR, HUBBALLI' Nov 23, 2016 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29 Civil Work Oct 26, 2016 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30 Tender results towards Supply of Man Powers to the KSLU during 2016-17 Oct 4, 2016 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
31 Tender results towards Supply of Security guards to the KSLU during 2016-17 Oct 4, 2016 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
32 RETENDER CALL NOTICE FOR KSLU CANTEEN Aug 31, 2016 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
33 TENDER CALL NOTICE FOR OUTSOURCE NON-TEACHING STAFF 2016-17 Aug 18, 2016 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
34 TENDER CALL NOTICE FOR SECURITY SERVICE 2016-17 Aug 18, 2016 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
35 Website Hosting, Result Hosting and Maintenance of Karnataka State Law University's Website in Kannada and English Version Aug 18, 2016 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
36 TENDER CALL NOTICE FOR KSLU CANTEEN Jul 15, 2016 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
37 TENDER CALL NOTICE FOR KSLU CANTEEN. Jul 14, 2016 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
38 University invites tenders for supply of meals/food for one year Dec 5, 2015 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
39 TENDER CALL NOTICE FOR SECURITY SERVICE Aug 30, 2015 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
40 TENDER CALL NOTICE FOR OUTSOURCE NON-TEACHING STAFF Aug 30, 2015 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
41 TERMS AND CONDITIONS FOR THE ABOVE TENDER NOTIFICATION Jan 29, 2015 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
42 TENDER CALL NOTICE FOR COURIER SERVICE Jan 29, 2015 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
43 Design and Development of website, Hosting, Result Hosting and Maintenance of Website in Kannada and English Version Nov 30, -0001 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Back To Top