KSLU Logo


One moment ...

6ನೇ ಅಂತರ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಅಥ್ಲೇಟಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ದಿನಾಂಕ 21 ಮತ್ತು 22ನೇ ಫೆಬ್ರುವರಿ 2018

ಕ್ರ.ಸಂ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
1 ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2 ಪ್ರೊಫಾರ್ಮ -1 ಅರ್ಹತೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
3 ಪ್ರೊಫಾರ್ಮ - 2 ಪ್ರವೇಶ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Back To Top