KSLU Logo


One moment ...

ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ
1 ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ತಂತ್ರಾಂಶ (ಸ್ಟೇಟ್ ಇ-ಸ್ಕಾಲರ್‌ಶಿಪ್ ಪೋರ್ಟಲ್) ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. Nov 4, 2019 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2 ಕರಾಕಾವಿ ಏಳನೇಯ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಪಿತ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದಿನಾಂಕ: ೨೩ ಮತ್ತು ೨೪ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೯ Oct 31, 2019 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
3 KSLU Student Law Review, Volume-07 Call for paper Oct 14, 2019 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
4 ಸಂಶೋಧನಾ ಸಹಾಯಕರಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ Oct 1, 2019 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
5 ಆಡಳಿತ ಕಾನೂನು (Administrative Law) ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ೫ ಘಟಕಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡನೆ ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತು Aug 27, 2019 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ದಾಖಲೆ ಸಂಗ್ರಹ
Back To Top