KSLU Logo


One moment ...

ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ
1 ಕೋವಿಡ್ -19 ಮಹಾಮಾರಿಯಿಂದಾದ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಪರಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೂಚನೆ. Sep 11, 2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2 ಎಲ್ಎಲ್.ಬಿ. ಪ್ರವೇಶ ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಣೆ 2020-21 Sep 9, 2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
3 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಾನೂನು ಶಾಲೆಯ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ೨೦೨೦-೨೧ Jul 27, 2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
4 ಕಾನೂನು ಪದವಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿಗಳು ೨೦೨೦-೨೧ Jul 17, 2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ದಾಖಲೆ ಸಂಗ್ರಹ
Back To Top