KSLU Logo


One moment ...

ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ
1 160 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭಾರತ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ, 1860ರ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ Mar 25, 2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2 ೭ನೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿನ ಕಲ್ಪಿತ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದಿನಾಂಕ ೨೬ ಮತ್ತು ೨೭ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೦ Mar 13, 2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
3 ಲೇಬರ್ ಲಾ - II ಪಠ್ಯಕ್ರಮ Feb 28, 2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
4 ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ Feb 20, 2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ದಾಖಲೆ ಸಂಗ್ರಹ
Back To Top