KSLU Logo


One moment ...

ಕ.ರಾ.ಕಾ.ವಿ.ಯ ಕ್ರೀಡಾ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಎನ್. ಎಸ್. ಎಸ್. ಜಂಟಿಯಾಗಿ ದಿನಾಂಕ ೨೧ನೇ ಜೂನ ೨೦೨೦ರಂದು ೬ನೇ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆನಲೈನ (Google meet) ಮುಖಾಂತರ ನೇರಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶ್ರೀ.ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಎಸ್.ಹಡಗಲಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ಗುರು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು

ಹಿಂದಿನ ಪುಟ
Back To Top