KSLU Logo


One moment ...

ಹುರಕಡ್ಲಿ ಅಜ್ಜ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ ಇವರು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಚರ್ಚಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗಗನ್‌ದೀಪ್ 4 ನೇ ವರ್ಷದ ಬಿ.ಬಿ.ಎ., ಎಲ್ಎಲ್.ಬಿ, (ಆನರ್ಸ್.) ಮತ್ತು ರಚನಾ ಜೆ.ಎಂ 2 ನೇ ವರ್ಷದ ಬಿ.ಎ., ಎಲ್ಎಲ್.ಬಿ, (ಆನರ್ಸ್.) ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.

ಹಿಂದಿನ ಪುಟ
Back To Top