KSLU Logo


One moment ...

ಎಸ್‌ಜೆಎಂ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: ೨೫ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೦ ರಿಂದ ೨೯ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೦ರವರೆಗೆ ಅಂತರ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತು., ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಾನೂನು ಶಾಲೆ ೪ ನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದೆ.

ಹಿಂದಿನ ಪುಟ
Back To Top