KSLU Logo


One moment ...

ಕ.ರಾ.ಕಾ.ವಿ., ಅಂತರ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಚದುರಂಗ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ವೈಕುಂಠ ಬಾಳಿಗಾ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ , ಉಡುಪಿಯು ದಿನಾಂಕ ೩೦ ಮತ್ತು ೩೧ನೇ ಅಗಸ್ಟ ೨೦೧೯ ರಂದು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು

ಹಿಂದಿನ ಪುಟ
Back To Top