KSLU Logo


One moment ...

ಕೆ.ವಿ.ಜಿ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಸುಲ್ಲಿಯಾ. ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಉದ್ಘಾಟಕರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ (ಡಾ.) ಪಿ. ಈಶ್ವರ ಭಟ್.

ಹಿಂದಿನ ಪುಟ
Back To Top