KSLU Logo


One moment ...

"ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಡಳಿತದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ" ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ದರ್ಜೆ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಗಳಿಗೆ 3 ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.

ಹಿಂದಿನ ಪುಟ
Back To Top