KSLU Logo


One moment ...

ಪ್ರೊಫೆಸರ್ (ಡಾ.) ಟಿ. ಆರ್. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿ ಕ.ರಾ.ಕಾ.ವಿ, ಬ್ಲೇಡ್ಎಸ್ ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಜಮಖಂಡಿಯ ಕಾಲೇಜು ಯೂನಿಯನ್ ಮತ್ತು ಜಿಮ್ಖಾನಾ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.

ಹಿಂದಿನ ಪುಟ
Back To Top