KSLU Logo


One moment ...

Archive Files

Sl No. Title Date
1 ಫೋಟೋ ಪ್ರತಿ, ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸವಾಲು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನೀಡುವ ಕುರಿತು Feb 20, 2018 View
2 5ನೇ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಪಿತ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದಿನಾಂಕ 3 ಮತ್ತು 4 ಮಾರ್ಚ್ 2018 Feb 17, 2018 View
3 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2017 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು Feb 16, 2018 View
4 ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲಾ ರಿವ್ಯೂ ಸಂಪುಟ. ಸಂಖ್ಯೆ. 5 ಸಲ್ಲಿಕೆ ಗಡುವು ಫೆಬ್ರವರಿ 28, 2018 ರವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ Feb 12, 2018 View
5 5ನೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿನ ಕಲ್ಪಿತ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದಿನಾಂಕ 23 ಮತ್ತು 24 ಮಾರ್ಚ್ 2018 Feb 12, 2018 View
6 ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲಾ ರಿವ್ಯೂ ಸಂಪುಟ. ಸಂಖ್ಯೆ. 5 ಸಲ್ಲಿಕೆ ಗಡುವು ಫೆಬ್ರವರಿ 28, 2018 ರವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ Feb 12, 2018 View
7 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ Feb 12, 2018 View
8 ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲದ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ Feb 12, 2018 View
9 6ನೇ ಅಥ್ಲೇಟಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ 23 ಮತ್ತು 24ನೇ ಫೆಬ್ರುವರಿ 2018 Jan 31, 2018 View
10 ಫೆಬ್ರವರಿ 2018 ರ ಪಿ.ಜಿ. ಡಿಪ್ಲೊಮಾ / ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ Jan 30, 2018 View
11 6ನೇ ಅಂತರ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಅಥ್ಲೇಟಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ದಿನಾಂಕ 21 ಮತ್ತು 22ನೇ ಫೆಬ್ರುವರಿ 2018 Jan 25, 2018 View
12 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 4ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಘಟಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿವರ Jan 24, 2018 View
13 Examinations scheduled on 27th December 2017 are postponed to 31st December 2017 in view of Mahadai Agitation. Dec 26, 2017 View
14 Doctoral Committee Meeting Dec 7, 2017 View
15 Revised Time table Dec 6, 2017 View
16 Revised Time table Dec 6, 2017 View
17 Revised Time table Dec 6, 2017 View
18 Final Time Table of Dec 2017 Exam Nov 27, 2017 View
19 Notification Nov 18, 2017 View
20 Applications for Research Associate Nov 14, 2017 View
21 Course work for Ph.D. for the year 2017-18 Nov 10, 2017 View
22 The Structure of Course-Work for Ph.D. Programme for the year 2017-18 Nov 10, 2017 View
23 Updated Tentative Time Table of December 2017 Examination Nov 8, 2017 View
24 LIC Proforma for the year 2018-19. Nov 7, 2017 View
25 Result June 2017 Examination Nov 2, 2017 View
26 Selected candidates for Provisional Registration for Ph.D. for the year 2017-18. Oct 28, 2017 View
27 Selected candidates for Provisional Registration for Ph.D. Fees details for the year 2017-18. Oct 28, 2017 View
28 RV/CV Updated Results Jun - 2017 Oct 28, 2017 View
29 RV/CV Updated Results Jun - 2017 Oct 28, 2017 View
30 Updated Tentative Time Table of December 2017 Examination Oct 26, 2017 View
31 '' Failed/Repeater candidates to appear for examination as per the syllabus prevailing on the date of Examination'' Oct 24, 2017 View
32 '' The following is the tentative list of candidates found to be eligible to attend for interview of Ph.D. Programme. They are informed to attend interview before the Doctoral Committee at:11.00a.m. on 26th October 2017 in the Conference Hall of the Unive Oct 23, 2017 View
33 Examination Notification - Dec 2017 Oct 21, 2017 View
34 Notification inviting applications for Ph.D. programme for the year 2017-18 and Ph.D. Application Sep 28, 2017 View
35 Admission Approval time table 2017-18. Sep 18, 2017 View
36 Fourth Annual Convocation of K.S.L.U Sep 16, 2017 View
37 Provisional 2nd list of candidates selected for admission of One Year LL.M. Programme for the year 2017-18 Aug 23, 2017 View
38 Provisional list of candidates selected for admission of One Year LL.M. Programme for the year 2017-18 Aug 19, 2017 View
39 ಇಂಟರ್ಕಾಲೇಜಿಯೇಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳ ಹಂಚಿಕೆ 2017-18 Aug 18, 2017 View
40 ಹಾಜರಾತಿ Aug 18, 2017 View
41 ಆಂತರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅರ್ಹತೆ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ Aug 18, 2017 View
42 ಆಂತರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅರ್ಹತೆ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ Aug 18, 2017 View
43 ಗುರುತು ಕಾರ್ಡ್ Aug 18, 2017 View
44 ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ ಬಾಂಡ್ ಆಂತರ್ ಕಾಲೇಜ್ - ಇಂಗ್ಲೀಷ್ Aug 18, 2017 View
45 ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ ಬಾಂಡ್ ಆಂತರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ - ಇಂಗ್ಲೀಷ್ Aug 18, 2017 View
46 ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ ಬಾಂಡ್ ಆಂತರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ - ಕನ್ನಡ Aug 18, 2017 View
47 ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ ಬಾಂಡ್ ಆಂತರ್ ಕಾಲೇಜ್ - ಕನ್ನಡ Aug 18, 2017 View
48 'Renewal / Extension / Renewal of Permanent / affiliation application' Aug 18, 2017 View
49 Change of question paper pattern for Constitutional law subject Aug 17, 2017 View
50 Notice regarding KSLU experts for recruitment of Lecturers Aug 17, 2017 View
51 Revised Academic Calendar 2017-18 Aug 8, 2017 View
52 Academic Calendar 2017-18 (PGD & CC) Aug 8, 2017 View
53 Admission Notification 2017-18 (PGD & CC) Aug 8, 2017 View
54 Admission application for one year LL.M. Programme for the Academic year 2017-18 Aug 8, 2017 View
55 Admission Notification for admissions to 1 year LL.M. Programme for the academic year 2017-18 Aug 8, 2017 View
56 Affiliation Notification for the year 2018-19 Aug 8, 2017 View
57 Regarding Maintaining the data pertaining to Ph.D. Scholars on the Website of KSLU Aug 8, 2017 View
58 Call for Papers Sports and Entertainment Law Journal Volume III 2017 Aug 8, 2017 View
59 Notification for Issue of Photo Copies of June 2017 Examination Aug 8, 2017 View
60 Notification for Revaluation of June 2017 Examination Aug 8, 2017 View
61 Notification for Challenge Valuation of June 2017 Examination Aug 8, 2017 View
62 Notification for Answer Books of June 2017 Examination Aug 8, 2017 View
63 Revised Final Time Table of Dec-Jan 2016-17 Examiantions Aug 8, 2017 View
64 Ranks 2016 Aug 8, 2017 View
65 Examination Notification December 2016 Aug 8, 2017 View
66 Convocation Application 2016 Aug 8, 2017 View
67 Notification English Aug 8, 2017 View
68 Notification Kannada Aug 8, 2017 View
69 Regarding Maintaining the data pertaining to Ph.D. Scholars on the Website of KSLU Jul 25, 2017 View
70 Legal Touchstone - II Students Law Festival Jul 25, 2017 View
71 Submission of Research Proposal before the Doctoral Committee for Confirmation of Registration Jul 25, 2017 View
72 Failed/Repeater candidates to appear for examinations as per the syllabus prevailing on the date of examination Jul 25, 2017 View
73 Change of Syllabus of ?Taxation? for 3years LL.B. and 5years B.A.,LL.B. 5years B.B.A., and 5years B.Com., LL.B. Courses Jul 25, 2017 View
74 Affiliation Notification for the year 2018-19 Jul 25, 2017 View
75 General Norms for Affiliation for the year 2018-19 Jul 25, 2017 View
76 Permanent affiliation Application Jul 25, 2017 View
77 Renewal Extension Renewal of Permanent affiliation Application Jul 25, 2017 View
78 Fresh affiliation Application Jul 25, 2017 View
79 Ordinance Copy Jul 3, 2017 View
80 APPLICATION FOR ISSUE OF PASSING CERTIFICATE Jul 3, 2017 View
81 APPLICATION FOR ISSUE OF PROVISIONAL DEGREE CERTIFICATE Jul 3, 2017 View
82 Regulations Governing the Five Year B.Com.,LL.B. Integrated Degree Course in Law and Syllabus of 5 yrs B.Com.,LL.B. Program Jul 3, 2017 View
83 Program Schedule and Event Guidelines of Inter Zonal Youth festival Jul 3, 2017 View
84 Admission for P.G.Diploma & Certificates Courses 2016-17 Jul 3, 2017 View
85 AFFILIATION NOTIFICATION 2017-18 Jul 3, 2017 View
86 Admission 2016-17 Jul 3, 2017 View
87 test Jun 17, 2017 View
88 Regarding Maintaining the data pertaining to Ph.D. Scholars of KSLU, Navanagar, Hubballi May 26, 2017 View
89 ಇಂಟರ್ ಕಾಲೇಜು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ 2016-17 ರ ಅನುಮತಿ May 25, 2017 View
90 ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ ಬಾಂಡ್ May 25, 2017 View
91 ಹಾಜರಾತಿ May 25, 2017 View
92 ಅರ್ಹತೆ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ May 25, 2017 View
93 ಗುರುತು ಕಾರ್ಡ್ May 25, 2017 View
94 Notification for Jun/July 2017 Examination May 25, 2017 View
95 Tentative Time-Table of June-July 2017 Examination May 25, 2017 View
96 Examination Application Form June-2017 - Fresher May 25, 2017 View
97 Examination Application Form June-2017 - Repeater May 25, 2017 View
98 Karnataka Law Principals Conclave 2017 May 22, 2017 View
99 KSLU's Law School, Admission open for the Year 2017-18 May 12, 2017 View
100 Admission 2017-18 May 10, 2017 View
101 Call for Papers Sports and Entertainment Law Journal Volume III 2017 May 5, 2017 View
102 NOTICE regarding Legal Touchstone - II May 2, 2017 View
103 KSLU 5th INTER COLLEGIATE ATHLETIC MEET ON 27th and 28th April 2017 Apr 28, 2017 View
104 Submission of Research Proposal before the Doctoral Committee for Confirmation of Registration Apr 25, 2017 View
105 Legal Touchstone - II Students Law Festival Apr 22, 2017 View
106 KSLU 5th INTER COLLEGIATE ATHLETIC MEET ON 27th and 28th April 2017 Apr 4, 2017 View
107 Programme Shedule and Event Guidelines of Inter Zonal Youth festival Mar 30, 2017 View
108 Regulations Governing the Five Year B.Com.,LL.B. Integrated Degree Course in Law and Syllabus of 5yrs B.Com.,LL.B. Programme Mar 1, 2017 View
109 KSLU women inter-collegiate Volleyball, Throwball & Tennikoit Tournament from 8th to 10th March 2017 Feb 20, 2017 View
110 Issue of Photo Copy, Revaluation and Challenge Valuation of Answer Books of December 2016 Examination Feb 14, 2017 View
111 4th International Law Moot Court Competition on 18th & 19th March 2017 Feb 14, 2017 View
112 Call for Papers Students Law Review Volume - IV & Sports & Entertainment Law Volume-II & III Jan 9, 2017 View
113 The Structure of Course-Work for Ph.D. Programme Jan 9, 2017 View
114 Change of question paper pattern for Constitutional law subject Nov 25, 2016 View
115 4th State level Kannada Moot Court Competition 2016 Nov 10, 2016 View
116 4th State level Kannada Moot Court Competition 2016 Nov 10, 2016 View
117 General Norms for Affiliation of Law Colleges of Karnataka State Law University, Hubballi. for the year 2017-18 Nov 4, 2016 View
118 General Norms for Affiliation of Law Colleges of Karnataka State Law University, Hubballi. for the year 2017-18 Nov 4, 2016 View
119 Selected Candidates for Provisional Registartion for Ph.D. for the year 2016-17 Oct 28, 2016 View
120 Selected Candidates for Provisional Registartion for Ph.D. for the year 2016-17 Oct 28, 2016 View
121 Interview for the candidates who have applied for Ph.D. Registration for the year 2016-17 Oct 21, 2016 View
122 Eligible and Not-Eligible list of Ph.D. Candidates for the year 2016-17 Oct 20, 2016 View
123 Remittance of University Admission fees for Ph.D. Programme for the year 2016-17 Oct 20, 2016 View
124 OFFICE BEARERS OF KSLU'S ALUMNI ASSOCIATION 2016-17 Oct 19, 2016 View
125 Admission Notification of Ph.D. programme for the year 2016-17 Sep 28, 2016 View
126 Admission application for Ph.D. degree programme for the Academic Year 2016-17 Sep 28, 2016 View
127 OFFICE BEARERS OF PARENTS' TEACHERS' ASSOCIATION 2016-17 Sep 19, 2016 View
128 VIGILANCE CELL Sep 8, 2016 View
129 THE KARNATAKA STATE LAW UNIVERSITY'S STATUTE RELATING TO GRANT OF PERMANENT AFFILIATION TO COLLEGES OR INSTITUTIONS (FIRST AMENDMENT),2016 Aug 25, 2016 View
130 Application Form for applying Challenge Valuation Aug 17, 2016 View
131 Application Form for applying Revaluation. Aug 17, 2016 View
132 Application Form for applying Photo Copy of Answer Books Aug 17, 2016 View
133 Notification for Photocopy, Revaluation, Valuation Aug 11, 2016 View
134 Application Form for applying Challenge Valuation Aug 11, 2016 View
135 Application Form for applying Revaluation Aug 11, 2016 View
136 Application Form for applying Photo Copy of Answer Books. Aug 11, 2016 View
137 APPLICATION FOR ISSUE OF PASSING CERTIFICATE Aug 3, 2016 View
138 APPLICATION FOR ISSUE OF PROVISIONAL DEGREE CERTIFICATE Aug 3, 2016 View
139 ADMISSION APPLICATION FOR ONE YEAR LL.M Jul 26, 2016 View
140 ONE YEAR LL.M. ADMISSION NOTIFICATION-2016-17 Jul 26, 2016 View
141 CIVIL WORKS AND BUILDING COMMITTEE. Jul 21, 2016 View
142 LIBRARY ADVISORY COMMITTEE Jul 21, 2016 View
143 SPORTS ADVISORY COMMITTEE Jul 21, 2016 View
144 MALPRACTICES CONSIDERATION COMMITTEE Jul 21, 2016 View
145 WOMEN EMPLOYEES GRIEVANCE REDRESSAL COMMITTEE Jul 21, 2016 View
146 STUDENT WELFARE COMMITTEE Jul 21, 2016 View
147 SC/ST STUDENTS WELFARE, GRIEVANCE COMMITTEE Jul 21, 2016 View
148 STATUTE FRAMING COMMITTEE Jul 21, 2016 View
149 Admission for P.G.Diploma & Certificates Courses 2016-17 Jul 20, 2016 View
150 AFFILIATION NOTIFICATION 2017-18 Jul 19, 2016 View
151 PURCHASE AND TENDER COMMITTEE 2016-17 Jul 18, 2016 View
152 FINANCE COMMITTEE 2016-17 Jul 18, 2016 View
153 Designation of Public Information Officers of KSLU Jun 17, 2016 View
154 KSLU LAW SCHOOL ADMISSIONS OPEN 2016-17. Jun 1, 2016 View
155 Examination Time Table June/July -2016 May 16, 2016 View
156 Admission 2016-17 May 7, 2016 View
157 Provisional registration of Examination Application Forms for One year LL.M Course May 4, 2016 View
158 Revised Notification of Students Law Festival May 3, 2016 View
159 Legal Touchstone Students Law Festival Apr 30, 2016 View
160 June 2016 Examination Notification Apr 26, 2016 View
161 Second Amendment to Regulation Governing the Three Year L.L.B. Degree Course in Law Apr 18, 2016 View
162 INTER ZONAL YOUTH FESTIVAL ON 21st & 22nd APRIL 2016 Apr 18, 2016 View
163 Submission of Research Proposal before the Doctoral Committee for Confirmation of Registration. Apr 11, 2016 View
164 Amendment of Examination Ordinance 2014, Relating to Remuneration /Honorarium / Allowances. Feb 11, 2016 View
165 LIC Proforma - I & II Dec 1, 2015 View
166 SELF STUDY REPORT SUBMITTED TO NAAC. Oct 24, 2015 View
167 KSLU invites tenders for supply of Vehicles for one year. Oct 14, 2015 View
168 Selected candidates for Provisional Registration for Ph.D. for the year 2015-16. Oct 12, 2015 View
169 Examination Notification December-2015 Oct 9, 2015 View
170 Interview for the Ph.D. Candidates for the year 2015-16 Oct 5, 2015 View
171 Eligible and Not-Eligible Candidate list for Ph.D. Programme for the year 2015-16. Sep 30, 2015 View
172 Ph.D Notification 2015-16 Sep 16, 2015 View
173 Permanent Affiliation Application Sep 9, 2015 View
174 Renewal Extension Renewal Of Permanent Affiliation Sep 9, 2015 View
175 Fresh Affiliation Application Sep 9, 2015 View
176 General Norms for Affiliation of Law Colleges of Karnataka State Law University, Hubballi Sep 9, 2015 View
177 Affiliation Notification 2016-17 Sep 9, 2015 View
178 Convocation Notification and Application Kannada and English for the Year 2015 Aug 31, 2015 View
179 EXTENSION OF LAST DATE FOR ADMISSION Aug 10, 2015 View
180 ACADEMIC CALENDAR P.G. Diploma & Certificate Courses 2015-16. Aug 4, 2015 View
181 ADMISSION NOTIFICATION P.G. Diploma & Certificate Courses 2015-16. Aug 4, 2015 View
182 One Year LL.M. Admission Notification for the year 2015-16 Jul 20, 2015 View
183 Admission Application for One Year LL.M. Programme for the year 2015-16 Jul 20, 2015 View
184 KSLU LAW SCHOOL ADMISSION NOTIFICATION & MODEL QUESTION PAPER May 22, 2015 View
185 ADMISSION NOTIFICATION 2015-16 May 5, 2015 View
186 Examination Notification June 2015 Apr 22, 2015 View
187 Issue of Photo Copies, Revaluation, and Challenge Valuation of Answer Books of December, 2014 Examinations Feb 20, 2015 View
188 KSLU 12B recognition by University Grants Commission Feb 9, 2015 View
189 Requirements for one year LL. M. Programme Jan 29, 2015 View
190 2nd International Moot Court Dec 13, 2014 View
191 Convocation Notice Nov 25, 2014 View
192 General Norms for Affiliation of Law Colleges of Karnataka State Law University Nov 14, 2014 View
193 Karnataka State Law University Examination Ordinance 2014 Nov 14, 2014 View
194 The KSLU Ordinance Governing Award of the Degree of Doctor of Law (LL..D.)2013 Nov 6, 2014 View
195 Notification December -2014 Examination Oct 10, 2014 View
196 Regulation Governing Master of Laws (L.L.M) one year Degree programme Oct 9, 2014 View
197 Inputs for Rivision Sep 27, 2014 View
198 Inputs for Rivision Sep 27, 2014 View
199 National Conference on Student Legal Aid Clinics Sep 27, 2014 View
200 Moot Court Competition Sep 26, 2014 View
201 Admission Approval (Verification of original document for the year 2014-15) Sep 18, 2014 View
202 Fresh Affiliation Notification for starting new Colleges/Courses Aug 28, 2014 View
203 Applications invited for Guest Faculty in Law Aug 27, 2014 View
204 Deputation of Assistant Professor in Law for KSLU Aug 20, 2014 View
205 Ordinance Governing Doctoral Degree Program (Ph.D.) (Amendment) Aug 20, 2014 View
206 Second provisional admission list for one year LL.M Aug 18, 2014 View
207 Syllabus of Major-Minor System for 5 year B. A., LL. B Programme of KSLU Hubli Aug 9, 2014 View
208 Provisional List of the Students for admission to One Year LL.M.Programme Aug 8, 2014 View
209 Revised Calendar for One Year LL.M.Programme. Aug 7, 2014 View
210 Issue of Photo Copies, Revaluation, and Challenge Valuation of Answer Books of June, 2014 Examinations (Other than Final semesters). Aug 1, 2014 View
211 Admission Notification for Certificate Courses in Law for the Academic year 2014-15 Jul 25, 2014 View
212 Admission Application for Certificate Courses in Law for the Academic Year 2014-15 Jul 25, 2014 View
213 Syllabus for 1 year LL.M Admission test Jul 22, 2014 View
214 ONE YEAR LL.M. ADMISSION APPLICATION FORM 2014-15 Jul 18, 2014 View
215 Admission Notification 2014-15 Jul 15, 2014 View
216 ACADEMIC CALENDER 2014-15 Jul 15, 2014 View
217 ONE YEAR LL.M. ADMISSION NOTIFICATION 2014-15 Jul 15, 2014 View
218 P.G.DIPLOMA & CERTIFICATE COURSES ACADEMIC CALENDER 2014-15 Jul 15, 2014 View
219 Convocation Notification English Jul 5, 2014 View
220 Convocation Notification Kannada Jul 5, 2014 View
221 Call for papers Jun 19, 2014 View
222 Important Notification on POSTPONEMENT of June (2014) Examinations. Jun 16, 2014 View
223 Admission Notification 2014-15 May 9, 2014 View
224 Admission Poster 2014-15 Apr 29, 2014 View
225 Registration of applications for JUNE 2014 Examinations. Apr 8, 2014 View
226 Call for application to represent KSLU at Inter-American Human Rights Moot Court Competition 2014, from 18th May 2014 to 23rd May 2014 at the Washington College of Law, Washington DC, United States of America. Mar 12, 2014 View
227 Mandatory Assessment and Accreditation of Higher Education Institutions Regulations, 2012 Feb 26, 2014 View
228 Issue of Photo Copies, Revaluation, and Challenge Valuation of Answer Books of December, 2013 Examinations Feb 19, 2014 View
229 APPLICATION FOR ISSUE OF PHOTO COPY OF ANSWER BOOKS (December, 2013 Examinations) Feb 19, 2014 View
230 APPLICATION FOR REVALUATION OF ANSWER BOOKS (December, 2013 Examinations) Feb 19, 2014 View
231 APPLICATION FOR CHALLENGE VALUATION OF ANSWER BOOKS (December 2013 Examinations) Feb 19, 2014 View
232 Guidelines for LIC for the year 2014-15 Jan 29, 2014 View
233 LIC Proforma-II for the year 2014-15 Jan 29, 2014 View
234 LIC Proforma-I for the year 2014-15 Jan 29, 2014 View
235 Registration of applications for December 2013 Examinations (English Notification) Oct 10, 2013 View
236 Registration of applications for December 2013 Examinations (Kannada Notification) Oct 10, 2013 View
237 Sexual Harassment Internal Complaints Committee Sep 12, 2013 View
238 Affiliation Notification 2014-15 Aug 31, 2013 View
239 Application for Provisional Degree Certificate Aug 5, 2013 View
240 Application for Passing Certificate Aug 5, 2013 View
241 Issue of Photo Copies, Revaluation, and Challenge Valuation of Answer Books of June, 2013 Examinations. Aug 1, 2013 View
242 2013-14 Admission Date Extended Jul 31, 2013 View
243 Selected List of Candidates for Teaching Post Jul 16, 2013 View
244 Admission Notification to P.G.Diploma & Certificate Courses in Law of KSLU 2013-14 Jun 12, 2013 View
245 REVISED LIST OF ELIGIBLE AND NON ELIGIBLE CANDIDATES IN TEACHING POSTS May 23, 2013 View
246 LIST OF ELIGIBLE CANDIDATES IN NON-TEACHING POSTS May 17, 2013 View
247 LIST OF NON ELIGIBLE CANDIDATES IN NON-TEACHING POSTS May 14, 2013 View
248 Re-Notification for the Appointment of Non-Teaching Post May 14, 2013 View
249 Re-Notification for Appointment of Teaching Staff May 14, 2013 View
250 LIST OF ELIGIBLE and NON ELIGIBLE CANDIDATES IN TEACHING POSTS May 14, 2013 View
251 Admission Notification 2013-14 May 6, 2013 View
252 JUNE 2013 EXAM NOTIFICATION Apr 15, 2013 View
253 Local Inquiry Committee for the year 2013-2014 Mar 8, 2013 View
254 Application for Provisional Degree Certificate Feb 15, 2013 View
255 Application for Passing Certificate Feb 15, 2013 View
256 Notification for Photo Copies, Revaluation, and Challenge Valuation of Answer Books Examinations of December, 2012. Feb 11, 2013 View
257 Notification for RV/Photo Copy/CV Jan 8, 2013 View
258 Reconstitution of Syndicate Jan 2, 2013 View
259 Reservation of posts on 100% Roster and Category wise appointment of Teaching /Non-teaching Posts Dec 11, 2012 View
260 7th Exam Notification Nov 3, 2012 View
261 Application for starting of new Colleges/Courses/Renewal/ Extension/Permanent Affiliation of Under Graduate and Post Graduate Courses for the year 2013-14 Aug 29, 2012 View
262 Notification for Photo Copy, Revaluation, and Challenge Valuation Aug 10, 2012 View
263 Admission Notification to P.G. Diploma & Certificate Courses in Law of KSLU 2012-13 Jul 20, 2012 View
264 Appointment of Full-time (Temporary) Assistant Professors and Physical Education Director Jul 20, 2012 View
265 Corrigendum to the Notification for the Appointment of Teaching Staff Jul 9, 2012 View
266 Notification for the Appointment of Non-Teaching Post Jun 15, 2012 View
267 Notification for Appointment of Teaching Staff May 23, 2012 View
268 KSLU June 2012 Examination Notification Released. Examination Application Forms available in colleges by 7th may 2012 May 3, 2012 View
269 Tender Notification for providing man power services of C and D category employees for a period of one year to Karnataka State Law University on out source for the year 2012–13 Mar 13, 2012 View
270 Guidelines For the Local Inquiry Committee for the year 2012-2013 Dec 10, 2011 View
271 LIC Proforma for the year 2012-2013 Dec 10, 2011 View
272 Convocation Notification & Application Dec 10, 2011 View
273 Re-Constitution of Library Committee Nov 24, 2011 View
274 Re-Constitution of Works-Committee Oct 20, 2011 View
275 Re-Constitution of Statutes Framing Committee Oct 20, 2011 View
276 Re-Constitution of Malpractice Consideration Committee Oct 20, 2011 View
277 South Zone Inter University youth festival 2011 Oct 20, 2011 View
278 Re-Constitution of Purchase Committee Oct 19, 2011 View
279 Application for fresh affiliation Sep 14, 2011 View
280 Application for permanent affiliation Sep 14, 2011 View
281 Application for Renewal/Extension/Renewal of permanent /affiliation Sep 14, 2011 View
282 Constitution of Framing & Review Committee Sep 12, 2011 View
283 Constitution of SC and ST Students Welfare and Grievances Committee Sep 5, 2011 View
284 Constitution of Power and Functions of Women Employees Grievances Redressal Committee Sep 5, 2011 View
285 Constitution of Students Welfare and Grievances Committee Sep 5, 2011 View
286 Corrigendum to Admission Last Date Notification Aug 18, 2011 View
287 Issue of Photo Copies, Revaluation, and Challenge Valuation of Answer Books of June,2011 Examinations Aug 2, 2011 View
288 Application for Issue of photo copy of answer books Aug 2, 2011 View
289 Application for Revaluation of answer books Aug 2, 2011 View
290 Application for Challenge Valuation of answer books Aug 2, 2011 View
291 Extension of Admission date for 5 year LL.B., Courses Aug 1, 2011 View
292 Application invited for Temporary Fulltime Teachers Jul 23, 2011 View
293 Download Application Form for Temporary Fulltime Teachers Jul 23, 2011 View
294 Revised Admission Notification Jul 1, 2011 View
295 Revised Academic Calender Jul 1, 2011 View
296 Revised Admission Notification and Academic Calender Jun 14, 2011 View
297 Ph.D. Entrance Test Jun 14, 2011 View
298 Admission Notification to 3 years LL.B., 5 years B.A./B.B.A.,LL.B. & 5 years B.A,LL.B, B.B.A.,LL.B. (Hons) & 2 years LL.M. for the year 2012 - 13 Jun 1, 2011 View
299 Admission Notification for 3 Years and Academic Calender Jun 1, 2011 View
300 Admission Notification and Academic Calender of 5 Yrs LL.B., Jun 1, 2011 View
301 Constitution of Academic Council May 2, 2011 View
302 June 2011 Examination Notification Apr 21, 2011 View
303 Notification for Challenge Valuation of Answer Books of. Examinations of January, 2011. Mar 8, 2011 View
304 Revaluation of Answer Books of January, 2011 Examinations. Feb 15, 2011 View
305 Guideline for LIC 2011. Feb 4, 2011 View
306 LIC proforma 2011. Feb 4, 2011 View
307 BAR COUNCIL OF INDIA notification. Dec 20, 2010 View
308 Re-Constitution of Planning Monitoring and Evaluation Board Oct 21, 2010 View
309 Notification for 3 & 5 year LLB - 1st & 3rd Semester LLM examination application form Oct 15, 2010 View
310 Notification for 3 & 5 year LLB - 1st & 3rd Semester LLM (Repeaters) examination application form Oct 15, 2010 View
311 Notification of Recruitment for Full Time Temporary Lecturer Posts Aug 9, 2010 View
312 Challenge Valuation of Answer Books of I & II Semesters of 3 Year LL.B., 5 Year B.A., LL.B. and B.B.A., LL.B. Examinations of June, 2010. Jul 23, 2010 View
313 Extension of Last date for Admission. Jul 22, 2010 View
314 Notification and Application Form for Re-totalling, Re-evaluation and Supply of Photocopy of the Answer Books of I & II Semesters of 3 Year LL.B, and 5 Year B. A., LL.B, and B.B.A., LL.B. Examination of June, 2010. Jul 21, 2010 View
315 Notification for starting of new Colleges/Courses/Continuation/Extension/Permanent Affiliation of Under Graduate and Post Graduate Courses for the year 2011-12 Jul 20, 2010 View
316 KSLU’s Law School Admission Notification Jun 24, 2010 View
317 Disposal of Old Answer Books. Jun 13, 2010 View
318 Nomination of Syndicate member, KSLU, Hubli Jun 11, 2010 View
319 Nomination of Dean, Faculty of Law, KSLU, Hubli Jun 11, 2010 View
320 KSLU’s Law School Admission Notification May 8, 2010 View
321 Admission Notification for Affiliated Colleges May 3, 2010 View
322 Guidelines For Local Inquiry Committee Feb 19, 2010 View
323 Photo Copy / Re totalling / Revaluation of Answer Books Jan 29, 2010 View
324 Constitution of Local Inquiry Committee Dec 10, 2009 View
325 Constitution of Tender Scrutiny Committee Nov 26, 2009 View
326 Specification of Tender Accepting Authority Nov 24, 2009 View
327 Application for starting new college, affiliation, etc Nov 24, 2009 View
328 Appointment of Tender Inviting Authority Nov 24, 2009 View
329 Malpractices Consideration Committee Nov 3, 2009 View
330 Purchase Committee Nov 3, 2009 View
331 Regulations Framing and Review Committee Nov 3, 2009 View
332 Statute framing committee Nov 3, 2009 View
333 Women Employees Grievance Redressal Committee Nov 3, 2009 View
334 Approval of Statutes by Governor Oct 7, 2009 View
335 Right to Information- Public Information Officers in KSLU Sep 5, 2009 View
336 Constitution of the finance committee Aug 29, 2009 View
337 Last Dates for Photocopy, Revaluation and Challenge Valuation of Dec-2016 Examiantion Nov 30, -0001 View
338 Syllabus for Ph.D. Entrance Examination Nov 30, -0001 View
339 Download Application Form For the Admission to Ph.D. Nov 30, -0001 View
340 Right to Information- Public Information Officers in KSLU Nov 30, -0001 View
Back To Top