KSLU Logo


One moment ...

Archive Files

Sl No. Title Date
1 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಾನೂನು ಶಾಲೆಯ ೨೦೧೯-೨೦ನೇ ಸಾಲಿನ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಎಲ್‌ಎಲ್.ಎಮ್ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು. Aug 16, 2019 View
2 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಎಲ್‍ಎಲ್.ಎಮ್. ಪದವಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ Aug 13, 2019 View
3 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ. ಪ್ರವೇಶಾತಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪಟ್ಟಿ Aug 9, 2019 View
4 ಪಿ.ಜಿ. ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮತ್ತು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸಗಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2019-20 Aug 9, 2019 View
5 ಎಲ್‍ಎಲ್.ಬಿ. ಮತ್ತು ಎಲ್‍ಎಲ್.ಎಮ್. ಕೋರ್ಸಿನ ಪ್ರವೇಶ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದ ಕುರಿತು 2019-20 Aug 9, 2019 View
6 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಾನೂನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ವಿಷಯದ ಬೋಧನೆಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ (ತಾತ್ಕಾಲಿಕ) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ Aug 8, 2019 View
7 ಎರಡು ವರ್ಷದ ಎಲ್‌ಎಲ್.ಎಮ್. ಪದವಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಅರ್ಜಿ Aug 2, 2019 View
8 ಎರಡು ವರ್ಷದ ಎಲ್‌ಎಲ್.ಎಮ್ ಪದವಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ೨೦೧೯-೨೦ Aug 1, 2019 View
9 ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ. ಪ್ರವೇಶಾತಿಯ ಮೌಖಿಕ ಸಂದರ್ಶನದ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ ಶೃಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ೨೦೧೯-೨೦ Jul 30, 2019 View
10 ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ. ಪ್ರವೇಶಾತಿಯ ಮೌಖಿಕ ಸಂದರ್ಶನದ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ ಶೃಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ೨೦೧೯-೨೦ Jul 30, 2019 View
11 ಸಂಯೋಜನೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ೨೦೨೦-೨೧ Jul 16, 2019 View
12 ಸಂಯೋಜನೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮಗಳು ೨೦೨೦-೨೧ Jul 16, 2019 View
13 ಹೊಸ ಸಂಯೋಜನೆ ಅರ್ಜಿ Jul 16, 2019 View
14 ಸಂಯೋಜನೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನವೀಕರಣ/ಶಾಶ್ವತ ನವೀಕರಣ ಅರ್ಜಿ Jul 16, 2019 View
15 ಶಾಶ್ವತ ಸಂಯೋಜನೆ ಅರ್ಜಿ Jul 16, 2019 View
16 ಸಂಯೋಜನೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ೨೦೨೦-೨೧ Jul 16, 2019 View
17 ಕಾನೂನು ಶಾಲೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾ ವರದಿ 2018-19 Jun 25, 2019 View
18 ಕ.ರಾ.ಕಾ.ವಿ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು 2018-19 Jun 21, 2019 View
19 ೨೦೧೯-೨೦ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ. ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ Jun 20, 2019 View
20 ೨೦೧೯-೨೦ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ. ಪದವಿ ಕೋರ್ಸಿನ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಅರ್ಜಿ Jun 20, 2019 View
21 ೨೦೧೯-೨೦ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ. ಪದವಿ ಕೋರ್ಸಿನ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ Jun 20, 2019 View
22 ಪಿಎಚ್‌ಡಿ. ಪ್ರವೇಶ ಅಧಿಸೂಚನೆ, ಪ್ರವೇಶ ಅರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕ ವಿವರಗಳು Jun 20, 2019 View
23 ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪಾವತಿ Jun 19, 2019 View
24 FINAL TIME TABLE FOR JUNE 2019 EXAMINATION Jun 12, 2019 View
25 Notification for June/July 2019 Examinations May 13, 2019 View
26 Provisional Updated RV/CV Results of December-2018 Examination May 9, 2019 View
27 ಕಾನೂನು ಪ್ರವೇಶಾತಿಗಳು 2019-20 Apr 30, 2019 View
28 ಕರಾಕಾವಿ ಕಾನೂನು ಶಾಲೆಯ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕಟಣೆ Apr 29, 2019 View
29 Admission Fee Structure. Apr 26, 2019 View
30 ಕ.ರಾ.ಕಾ.ವಿ. ದಶಮಾನೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ, ದಿನಾಂಕ:30-04-2019ರಂದು ಆರ್.ಎಲ್.ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ “Terrorism is antithesis of Human Rights” ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಉಪನ್ಯಾಸ. Apr 24, 2019 View
31 ಕ.ರಾ.ಕಾ.ವಿ. ದಶಮಾನೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ, ದಿನಾಂಕ:27-04-2019ರಂದು ಸೇಠ್ ಚುನಿಲಾಲ್ ಅಮರಚಂದ ಬೊಹರಾ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ರಾಯಚೂರು ನಲ್ಲಿ “Indian Constitution In Action-70 years” ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಕ.ರಾ.ಕಾ.ವಿ. ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಉಪನ್ಯಾಸ. Apr 24, 2019 View
32 ಫೌಂಡೇಶನ್ ದಿನದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ. Apr 16, 2019 View
33 ಕಾನೂನಿನ ಒರೆಗೆ-೪ Mar 28, 2019 View
34 ೭ನೇ ಅಂತರ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ೨೦೧೮-೧೯ರ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರ Feb 25, 2019 View
35 ೩ವರ್ಷದ ಹಾಗೂ ೫ವರ್ಷದ ಬಿ.ಎ/ಬಿ.ಬಿ.ಎ/ಬಿ.ಕಾಂ.,ಎಲ್‌ಎಲ್.ಬಿ./ಬಿ.ಎ., ಮತ್ತು ಬಿ.ಬಿ.ಎ.,ಎಲ್.ಎಲ್.ಬಿ.(ಹಾನ್ಸರ್) ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ ಲಾ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕುರಿತು. Feb 19, 2019 View
36 ೭ನೇ ಅಂತರ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಅಥ್ಲೇಟಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ೨೭ ಮತ್ತು ೨೮ನೇ ಪೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೧೯. Feb 5, 2019 View
37 ಕನ್ನಡ ಕಲಿ Jan 31, 2019 View
38 KSLU's Journal of Sports and Entertainment Law, Volume-IV Call for paper dates extended till 28th February 2019 Jan 30, 2019 View
39 KSLU Student Law Review, Volume-06 Call for paper dates extended till 16th February 2019 Jan 29, 2019 View
40 ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕದ ವಿಸ್ತರಣೆ Jan 19, 2019 View
41 6ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಕಲ್ಪಿತ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದಿನಾಂಕ:16 ಮತ್ತು 17ನೇ ಮಾರ್ಚ್, 2019 Dec 24, 2018 View
42 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕುರಿತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ Dec 12, 2018 View
43 ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ. ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರಲ್ ಕಮಿಟಿಯ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಕುರಿತು ವಿಷಯವನ್ನು ಸಾದರ ಪಡಿಸುವುದು Dec 11, 2018 View
44 ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೪, ೨೦೧೮ರಂದು “ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು” ಕುರಿತಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ Dec 4, 2018 View
45 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಂತಿಮ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ Dec 4, 2018 View
46 ವಾರ್ಷಿಕ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ 2018 ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ Nov 27, 2018 View
47 ಡಿಸೆಂಬರ್-2018 ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿೆ Nov 23, 2018 View
48 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ Nov 15, 2018 View
49 ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಭಾರತದ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ ಕಲಂ 377ರ ತೀರ್ಪಿನ ಮೇಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಚರ್ಚೆ Oct 30, 2018 View
50 ಆರನೇಯ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಪಿತ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪರ್ದೆ ದಿನಾಂಕ: 23 ಮತ್ತು 24 ನವೆಂಬರ್ 2018 Oct 22, 2018 View
51 ಯು.ಜಿ.ಸಿ.ಯ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳ ಮುಂಬಡ್ತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಗಳ ಆಹ್ವಾನ Oct 15, 2018 View
52 ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳಿಗೆ ಕರೆ Sep 14, 2018 View
53 ಕಾನೂನು ಪದವಿ ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಪರಿಚಿಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಂತರಿಕ ಅಂಕಗಳ ಸುತ್ತೋಲೆ Aug 21, 2018 View
54 Call for Papers KSLU Journal, Volume-VI Aug 20, 2018 View
55 Call for Papers KSLU Student Law Review, Volume-06 is exclusively devoted to Child and the Law Aug 20, 2018 View
56 Call for Papers Sports and Entertainment Law Volume-04 2018 Aug 20, 2018 View
57 ಆಂತರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅರ್ಹತೆ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ Aug 10, 2018 View
58 ಆಂತರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅರ್ಹತೆ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ Aug 10, 2018 View
59 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ Aug 10, 2018 View
60 ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲದ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ Aug 10, 2018 View
61 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸಂಯೋಜನೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ Aug 9, 2018 View
62 ಪಿ.ಜಿ.ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಮತ್ತು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊರ್ಸಗಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿ 2018-19 Aug 9, 2018 View
63 ಕ.ರಾ.ಕಾ.ವಿ.ಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ವಿಷಯಗಳು Aug 9, 2018 View
64 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪಟ್ಟಿ Aug 9, 2018 View
65 ಪೂರ್ಣಾವಧಿ (ತಾತ್ಕಾಲಿಕ) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ Aug 7, 2018 View
66 ಒಂದು ವರ್ಷದ ಎಲ್‌ಎಲ್.ಎಮ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕಟಣೆ ೨೦೧೮-೧೯ Aug 7, 2018 View
67 ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಕಾನೂನು ಸಂಪುಟ -4 2018 Aug 6, 2018 View
68 Call for Papers Sports and Entertainment Law Volume-04 2018 Aug 6, 2018 View
69 Issue of Photo Copies, Revaluation and Challenge Valuation of Answer Books of June 2018 Examinations Jul 30, 2018 View
70 ಜೂನ್ 2018 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು Jul 28, 2018 View
71 Final Time Table June 2018 Jun 11, 2018 View
72 Tentative Time table -June 2018 Jun 7, 2018 View
73 ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಯ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾದ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅರ್ಜಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ರದ್ದಿಗೆ ಹಾಕಲು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ May 31, 2018 View
74 Tentative Time table -June 2018 May 24, 2018 View
75 Quotation for Supply of Sports Wears and Materials May 18, 2018 View
76 ಕರಾಕಾವಿ ಕಾನೂನು ಶಾಲೆಯ ಪ್ರವೇಶ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2018-19 May 14, 2018 View
77 ಅಂತರ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಪುರುಷ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ 2017-18. ಆಯೋಜಕರು: ಆರ್ ಐ ಎಲ್ ಎಸ್ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕ: 22 ರಿಂದ 25ನೇ ಮೇ 2018. May 5, 2018 View
78 ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಜೂನ್ 2018 ಪರೀಕ್ಷೆ Apr 28, 2018 View
79 ೩ನೇ ಕಾನೂನಿನ ಒರೆಗೆ Apr 28, 2018 View
80 Provisional Rank List of Various Courses Apr 17, 2018 View
81 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ Apr 12, 2018 View
82 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ Apr 12, 2018 View
83 ಸಂಶೋಧನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕ Apr 12, 2018 View
84 ಸಹ - ಸಂಶೋಧನಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ Feb 26, 2018 View
85 ಫೋಟೋ ಪ್ರತಿ, ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸವಾಲು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನೀಡುವ ಕುರಿತು Feb 20, 2018 View
86 5ನೇ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಪಿತ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದಿನಾಂಕ 3 ಮತ್ತು 4 ಮಾರ್ಚ್ 2018 Feb 17, 2018 View
87 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2017 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು Feb 16, 2018 View
88 ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲಾ ರಿವ್ಯೂ ಸಂಪುಟ. ಸಂಖ್ಯೆ. 5 ಸಲ್ಲಿಕೆ ಗಡುವು ಫೆಬ್ರವರಿ 28, 2018 ರವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ Feb 12, 2018 View
89 5ನೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿನ ಕಲ್ಪಿತ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದಿನಾಂಕ 23 ಮತ್ತು 24 ಮಾರ್ಚ್ 2018 Feb 12, 2018 View
90 ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲಾ ರಿವ್ಯೂ ಸಂಪುಟ. ಸಂಖ್ಯೆ. 5 ಸಲ್ಲಿಕೆ ಗಡುವು ಫೆಬ್ರವರಿ 28, 2018 ರವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ Feb 12, 2018 View
91 6ನೇ ಅಥ್ಲೇಟಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ 23 ಮತ್ತು 24ನೇ ಫೆಬ್ರುವರಿ 2018 Jan 31, 2018 View
92 ಫೆಬ್ರವರಿ 2018 ರ ಪಿ.ಜಿ. ಡಿಪ್ಲೊಮಾ / ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ Jan 30, 2018 View
93 6ನೇ ಅಂತರ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಅಥ್ಲೇಟಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ದಿನಾಂಕ 21 ಮತ್ತು 22ನೇ ಫೆಬ್ರುವರಿ 2018 Jan 25, 2018 View
94 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 4ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಘಟಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿವರ Jan 24, 2018 View
95 Examinations scheduled on 27th December 2017 are postponed to 31st December 2017 in view of Mahadai Agitation. Dec 26, 2017 View
96 Doctoral Committee Meeting Dec 7, 2017 View
97 Revised Time table Dec 6, 2017 View
98 Revised Time table Dec 6, 2017 View
99 Revised Time table Dec 6, 2017 View
100 Final Time Table of Dec 2017 Exam Nov 27, 2017 View
101 Notification Nov 18, 2017 View
102 Applications for Research Associate Nov 14, 2017 View
103 Course work for Ph.D. for the year 2017-18 Nov 10, 2017 View
104 The Structure of Course-Work for Ph.D. Programme for the year 2017-18 Nov 10, 2017 View
105 Updated Tentative Time Table of December 2017 Examination Nov 8, 2017 View
106 LIC Proforma for the year 2018-19. Nov 7, 2017 View
107 Result June 2017 Examination Nov 2, 2017 View
108 Selected candidates for Provisional Registration for Ph.D. for the year 2017-18. Oct 28, 2017 View
109 Selected candidates for Provisional Registration for Ph.D. Fees details for the year 2017-18. Oct 28, 2017 View
110 RV/CV Updated Results Jun - 2017 Oct 28, 2017 View
111 RV/CV Updated Results Jun - 2017 Oct 28, 2017 View
112 Updated Tentative Time Table of December 2017 Examination Oct 26, 2017 View
113 '' Failed/Repeater candidates to appear for examination as per the syllabus prevailing on the date of Examination'' Oct 24, 2017 View
114 '' The following is the tentative list of candidates found to be eligible to attend for interview of Ph.D. Programme. They are informed to attend interview before the Doctoral Committee at:11.00a.m. on 26th October 2017 in the Conference Hall of the Unive Oct 23, 2017 View
115 Examination Notification - Dec 2017 Oct 21, 2017 View
116 Notification inviting applications for Ph.D. programme for the year 2017-18 and Ph.D. Application Sep 28, 2017 View
117 Admission Approval time table 2017-18. Sep 18, 2017 View
118 Fourth Annual Convocation of K.S.L.U Sep 16, 2017 View
119 Provisional 2nd list of candidates selected for admission of One Year LL.M. Programme for the year 2017-18 Aug 23, 2017 View
120 Provisional list of candidates selected for admission of One Year LL.M. Programme for the year 2017-18 Aug 19, 2017 View
121 ಇಂಟರ್ಕಾಲೇಜಿಯೇಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳ ಹಂಚಿಕೆ 2017-18 Aug 18, 2017 View
122 ಹಾಜರಾತಿ Aug 18, 2017 View
123 ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ ಬಾಂಡ್ ಆಂತರ್ ಕಾಲೇಜ್ - ಇಂಗ್ಲೀಷ್ Aug 18, 2017 View
124 ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ ಬಾಂಡ್ ಆಂತರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ - ಇಂಗ್ಲೀಷ್ Aug 18, 2017 View
125 ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ ಬಾಂಡ್ ಆಂತರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ - ಕನ್ನಡ Aug 18, 2017 View
126 ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ ಬಾಂಡ್ ಆಂತರ್ ಕಾಲೇಜ್ - ಕನ್ನಡ Aug 18, 2017 View
127 'Renewal / Extension / Renewal of Permanent / affiliation application' Aug 18, 2017 View
128 Change of question paper pattern for Constitutional law subject Aug 17, 2017 View
129 Notice regarding KSLU experts for recruitment of Lecturers Aug 17, 2017 View
130 ಗುರುತು ಕಾರ್ಡ್ Aug 10, 2017 View
131 Revised Academic Calendar 2017-18 Aug 8, 2017 View
132 Academic Calendar 2017-18 (PGD & CC) Aug 8, 2017 View
133 Admission Notification 2017-18 (PGD & CC) Aug 8, 2017 View
134 Admission application for one year LL.M. Programme for the Academic year 2017-18 Aug 8, 2017 View
135 Admission Notification for admissions to 1 year LL.M. Programme for the academic year 2017-18 Aug 8, 2017 View
136 Affiliation Notification for the year 2018-19 Aug 8, 2017 View
137 Regarding Maintaining the data pertaining to Ph.D. Scholars on the Website of KSLU Aug 8, 2017 View
138 Call for Papers Sports and Entertainment Law Journal Volume III 2017 Aug 8, 2017 View
139 Notification for Issue of Photo Copies of June 2017 Examination Aug 8, 2017 View
140 Notification for Revaluation of June 2017 Examination Aug 8, 2017 View
141 Notification for Challenge Valuation of June 2017 Examination Aug 8, 2017 View
142 Notification for Answer Books of June 2017 Examination Aug 8, 2017 View
143 Revised Final Time Table of Dec-Jan 2016-17 Examiantions Aug 8, 2017 View
144 Ranks 2016 Aug 8, 2017 View
145 Examination Notification December 2016 Aug 8, 2017 View
146 Convocation Application 2016 Aug 8, 2017 View
147 Notification English Aug 8, 2017 View
148 Notification Kannada Aug 8, 2017 View
149 Regarding Maintaining the data pertaining to Ph.D. Scholars on the Website of KSLU Jul 25, 2017 View
150 Legal Touchstone - II Students Law Festival Jul 25, 2017 View
151 Submission of Research Proposal before the Doctoral Committee for Confirmation of Registration Jul 25, 2017 View
152 Failed/Repeater candidates to appear for examinations as per the syllabus prevailing on the date of examination Jul 25, 2017 View
153 Change of Syllabus of ?Taxation? for 3years LL.B. and 5years B.A.,LL.B. 5years B.B.A., and 5years B.Com., LL.B. Courses Jul 25, 2017 View
154 Affiliation Notification for the year 2018-19 Jul 25, 2017 View
155 General Norms for Affiliation for the year 2018-19 Jul 25, 2017 View
156 Permanent affiliation Application Jul 25, 2017 View
157 Renewal Extension Renewal of Permanent affiliation Application Jul 25, 2017 View
158 Fresh affiliation Application Jul 25, 2017 View
159 ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2014 Jul 3, 2017 View
160 ಪಾಸಿಂಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ Jul 3, 2017 View
161 ಪ್ರಾವಿಷನಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ Jul 3, 2017 View
162 Regulations Governing the Five Year B.Com.,LL.B. Integrated Degree Course in Law and Syllabus of 5 yrs B.Com.,LL.B. Program Jul 3, 2017 View
163 Program Schedule and Event Guidelines of Inter Zonal Youth festival Jul 3, 2017 View
164 Admission for P.G.Diploma & Certificates Courses 2016-17 Jul 3, 2017 View
165 AFFILIATION NOTIFICATION 2017-18 Jul 3, 2017 View
166 Admission 2016-17 Jul 3, 2017 View
167 test Jun 17, 2017 View
168 Regarding Maintaining the data pertaining to Ph.D. Scholars of KSLU, Navanagar, Hubballi May 26, 2017 View
169 ಇಂಟರ್ ಕಾಲೇಜು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ 2016-17 ರ ಅನುಮತಿ May 25, 2017 View
170 ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ ಬಾಂಡ್ May 25, 2017 View
171 ಹಾಜರಾತಿ May 25, 2017 View
172 ಅರ್ಹತೆ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ May 25, 2017 View
173 ಗುರುತು ಕಾರ್ಡ್ May 25, 2017 View
174 Notification for Jun/July 2017 Examination May 25, 2017 View
175 Tentative Time-Table of June-July 2017 Examination May 25, 2017 View
176 Examination Application Form June-2017 - Fresher May 25, 2017 View
177 Examination Application Form June-2017 - Repeater May 25, 2017 View
178 Karnataka Law Principals Conclave 2017 May 22, 2017 View
179 KSLU's Law School, Admission open for the Year 2017-18 May 12, 2017 View
180 Admission 2017-18 May 10, 2017 View
181 Call for Papers Sports and Entertainment Law Journal Volume III 2017 May 5, 2017 View
182 NOTICE regarding Legal Touchstone - II May 2, 2017 View
183 KSLU 5th INTER COLLEGIATE ATHLETIC MEET ON 27th and 28th April 2017 Apr 28, 2017 View
184 Submission of Research Proposal before the Doctoral Committee for Confirmation of Registration Apr 25, 2017 View
185 Legal Touchstone - II Students Law Festival Apr 22, 2017 View
186 KSLU 5th INTER COLLEGIATE ATHLETIC MEET ON 27th and 28th April 2017 Apr 4, 2017 View
187 Programme Shedule and Event Guidelines of Inter Zonal Youth festival Mar 30, 2017 View
188 Regulations Governing the Five Year B.Com.,LL.B. Integrated Degree Course in Law and Syllabus of 5yrs B.Com.,LL.B. Programme Mar 1, 2017 View
189 KSLU women inter-collegiate Volleyball, Throwball & Tennikoit Tournament from 8th to 10th March 2017 Feb 20, 2017 View
190 Issue of Photo Copy, Revaluation and Challenge Valuation of Answer Books of December 2016 Examination Feb 14, 2017 View
191 4th International Law Moot Court Competition on 18th & 19th March 2017 Feb 14, 2017 View
192 Call for Papers Students Law Review Volume - IV & Sports & Entertainment Law Volume-II & III Jan 9, 2017 View
193 The Structure of Course-Work for Ph.D. Programme Jan 9, 2017 View
194 Change of question paper pattern for Constitutional law subject Nov 25, 2016 View
195 4th State level Kannada Moot Court Competition 2016 Nov 10, 2016 View
196 4th State level Kannada Moot Court Competition 2016 Nov 10, 2016 View
197 General Norms for Affiliation of Law Colleges of Karnataka State Law University, Hubballi. for the year 2017-18 Nov 4, 2016 View
198 General Norms for Affiliation of Law Colleges of Karnataka State Law University, Hubballi. for the year 2017-18 Nov 4, 2016 View
199 Selected Candidates for Provisional Registartion for Ph.D. for the year 2016-17 Oct 28, 2016 View
200 Selected Candidates for Provisional Registartion for Ph.D. for the year 2016-17 Oct 28, 2016 View
201 Interview for the candidates who have applied for Ph.D. Registration for the year 2016-17 Oct 21, 2016 View
202 Eligible and Not-Eligible list of Ph.D. Candidates for the year 2016-17 Oct 20, 2016 View
203 Remittance of University Admission fees for Ph.D. Programme for the year 2016-17 Oct 20, 2016 View
204 OFFICE BEARERS OF KSLU'S ALUMNI ASSOCIATION 2016-17 Oct 19, 2016 View
205 Admission Notification of Ph.D. programme for the year 2016-17 Sep 28, 2016 View
206 Admission application for Ph.D. degree programme for the Academic Year 2016-17 Sep 28, 2016 View
207 OFFICE BEARERS OF PARENTS' TEACHERS' ASSOCIATION 2016-17 Sep 19, 2016 View
208 VIGILANCE CELL Sep 8, 2016 View
209 THE KARNATAKA STATE LAW UNIVERSITY'S STATUTE RELATING TO GRANT OF PERMANENT AFFILIATION TO COLLEGES OR INSTITUTIONS (FIRST AMENDMENT),2016 Aug 25, 2016 View
210 Application Form for applying Challenge Valuation Aug 17, 2016 View
211 Application Form for applying Revaluation. Aug 17, 2016 View
212 Application Form for applying Photo Copy of Answer Books Aug 17, 2016 View
213 Notification for Photocopy, Revaluation, Valuation Aug 11, 2016 View
214 Application Form for applying Challenge Valuation Aug 11, 2016 View
215 Application Form for applying Revaluation Aug 11, 2016 View
216 Application Form for applying Photo Copy of Answer Books. Aug 11, 2016 View
217 APPLICATION FOR ISSUE OF PASSING CERTIFICATE Aug 3, 2016 View
218 APPLICATION FOR ISSUE OF PROVISIONAL DEGREE CERTIFICATE Aug 3, 2016 View
219 ADMISSION APPLICATION FOR ONE YEAR LL.M Jul 26, 2016 View
220 ONE YEAR LL.M. ADMISSION NOTIFICATION-2016-17 Jul 26, 2016 View
221 CIVIL WORKS AND BUILDING COMMITTEE. Jul 21, 2016 View
222 LIBRARY ADVISORY COMMITTEE Jul 21, 2016 View
223 SPORTS ADVISORY COMMITTEE Jul 21, 2016 View
224 MALPRACTICES CONSIDERATION COMMITTEE Jul 21, 2016 View
225 WOMEN EMPLOYEES GRIEVANCE REDRESSAL COMMITTEE Jul 21, 2016 View
226 STUDENT WELFARE COMMITTEE Jul 21, 2016 View
227 SC/ST STUDENTS WELFARE, GRIEVANCE COMMITTEE Jul 21, 2016 View
228 STATUTE FRAMING COMMITTEE Jul 21, 2016 View
229 Admission for P.G.Diploma & Certificates Courses 2016-17 Jul 20, 2016 View
230 AFFILIATION NOTIFICATION 2017-18 Jul 19, 2016 View
231 PURCHASE AND TENDER COMMITTEE 2016-17 Jul 18, 2016 View
232 FINANCE COMMITTEE 2016-17 Jul 18, 2016 View
233 Designation of Public Information Officers of KSLU Jun 17, 2016 View
234 KSLU LAW SCHOOL ADMISSIONS OPEN 2016-17. Jun 1, 2016 View
235 Examination Time Table June/July -2016 May 16, 2016 View
236 Admission 2016-17 May 7, 2016 View
237 Provisional registration of Examination Application Forms for One year LL.M Course May 4, 2016 View
238 Revised Notification of Students Law Festival May 3, 2016 View
239 Legal Touchstone Students Law Festival Apr 30, 2016 View
240 June 2016 Examination Notification Apr 26, 2016 View
241 Second Amendment to Regulation Governing the Three Year L.L.B. Degree Course in Law Apr 18, 2016 View
242 INTER ZONAL YOUTH FESTIVAL ON 21st & 22nd APRIL 2016 Apr 18, 2016 View
243 Submission of Research Proposal before the Doctoral Committee for Confirmation of Registration. Apr 11, 2016 View
244 Amendment of Examination Ordinance 2014, Relating to Remuneration /Honorarium / Allowances. Feb 11, 2016 View
245 LIC Proforma - I & II Dec 1, 2015 View
246 SELF STUDY REPORT SUBMITTED TO NAAC. Oct 24, 2015 View
247 KSLU invites tenders for supply of Vehicles for one year. Oct 14, 2015 View
248 Selected candidates for Provisional Registration for Ph.D. for the year 2015-16. Oct 12, 2015 View
249 Examination Notification December-2015 Oct 9, 2015 View
250 Interview for the Ph.D. Candidates for the year 2015-16 Oct 5, 2015 View
251 Eligible and Not-Eligible Candidate list for Ph.D. Programme for the year 2015-16. Sep 30, 2015 View
252 Ph.D Notification 2015-16 Sep 16, 2015 View
253 Permanent Affiliation Application Sep 9, 2015 View
254 Renewal Extension Renewal Of Permanent Affiliation Sep 9, 2015 View
255 Fresh Affiliation Application Sep 9, 2015 View
256 General Norms for Affiliation of Law Colleges of Karnataka State Law University, Hubballi Sep 9, 2015 View
257 Affiliation Notification 2016-17 Sep 9, 2015 View
258 Convocation Notification and Application Kannada and English for the Year 2015 Aug 31, 2015 View
259 EXTENSION OF LAST DATE FOR ADMISSION Aug 10, 2015 View
260 ACADEMIC CALENDAR P.G. Diploma & Certificate Courses 2015-16. Aug 4, 2015 View
261 ADMISSION NOTIFICATION P.G. Diploma & Certificate Courses 2015-16. Aug 4, 2015 View
262 One Year LL.M. Admission Notification for the year 2015-16 Jul 20, 2015 View
263 Admission Application for One Year LL.M. Programme for the year 2015-16 Jul 20, 2015 View
264 KSLU LAW SCHOOL ADMISSION NOTIFICATION & MODEL QUESTION PAPER May 22, 2015 View
265 ADMISSION NOTIFICATION 2015-16 May 5, 2015 View
266 Examination Notification June 2015 Apr 22, 2015 View
267 Issue of Photo Copies, Revaluation, and Challenge Valuation of Answer Books of December, 2014 Examinations Feb 20, 2015 View
268 KSLU 12B recognition by University Grants Commission Feb 9, 2015 View
269 Requirements for one year LL. M. Programme Jan 29, 2015 View
270 2nd International Moot Court Dec 13, 2014 View
271 Convocation Notice Nov 25, 2014 View
272 General Norms for Affiliation of Law Colleges of Karnataka State Law University Nov 14, 2014 View
273 Karnataka State Law University Examination Ordinance 2014 Nov 14, 2014 View
274 The KSLU Ordinance Governing Award of the Degree of Doctor of Law (LL..D.)2013 Nov 6, 2014 View
275 Notification December -2014 Examination Oct 10, 2014 View
276 Regulation Governing Master of Laws (L.L.M) one year Degree programme Oct 9, 2014 View
277 Inputs for Rivision Sep 27, 2014 View
278 Inputs for Rivision Sep 27, 2014 View
279 National Conference on Student Legal Aid Clinics Sep 27, 2014 View
280 Moot Court Competition Sep 26, 2014 View
281 Admission Approval (Verification of original document for the year 2014-15) Sep 18, 2014 View
282 Fresh Affiliation Notification for starting new Colleges/Courses Aug 28, 2014 View
283 Applications invited for Guest Faculty in Law Aug 27, 2014 View
284 Deputation of Assistant Professor in Law for KSLU Aug 20, 2014 View
285 Ordinance Governing Doctoral Degree Program (Ph.D.) (Amendment) Aug 20, 2014 View
286 Second provisional admission list for one year LL.M Aug 18, 2014 View
287 Syllabus of Major-Minor System for 5 year B. A., LL. B Programme of KSLU Hubli Aug 9, 2014 View
288 Provisional List of the Students for admission to One Year LL.M.Programme Aug 8, 2014 View
289 Revised Calendar for One Year LL.M.Programme. Aug 7, 2014 View
290 Issue of Photo Copies, Revaluation, and Challenge Valuation of Answer Books of June, 2014 Examinations (Other than Final semesters). Aug 1, 2014 View
291 Admission Notification for Certificate Courses in Law for the Academic year 2014-15 Jul 25, 2014 View
292 Admission Application for Certificate Courses in Law for the Academic Year 2014-15 Jul 25, 2014 View
293 Syllabus for 1 year LL.M Admission test Jul 22, 2014 View
294 ONE YEAR LL.M. ADMISSION APPLICATION FORM 2014-15 Jul 18, 2014 View
295 Admission Notification 2014-15 Jul 15, 2014 View
296 ACADEMIC CALENDER 2014-15 Jul 15, 2014 View
297 ONE YEAR LL.M. ADMISSION NOTIFICATION 2014-15 Jul 15, 2014 View
298 P.G.DIPLOMA & CERTIFICATE COURSES ACADEMIC CALENDER 2014-15 Jul 15, 2014 View
299 Convocation Notification English Jul 5, 2014 View
300 Convocation Notification Kannada Jul 5, 2014 View
301 Call for papers Jun 19, 2014 View
302 Important Notification on POSTPONEMENT of June (2014) Examinations. Jun 16, 2014 View
303 Admission Notification 2014-15 May 9, 2014 View
304 Admission Poster 2014-15 Apr 29, 2014 View
305 Registration of applications for JUNE 2014 Examinations. Apr 8, 2014 View
306 Call for application to represent KSLU at Inter-American Human Rights Moot Court Competition 2014, from 18th May 2014 to 23rd May 2014 at the Washington College of Law, Washington DC, United States of America. Mar 12, 2014 View
307 Mandatory Assessment and Accreditation of Higher Education Institutions Regulations, 2012 Feb 26, 2014 View
308 Issue of Photo Copies, Revaluation, and Challenge Valuation of Answer Books of December, 2013 Examinations Feb 19, 2014 View
309 APPLICATION FOR ISSUE OF PHOTO COPY OF ANSWER BOOKS (December, 2013 Examinations) Feb 19, 2014 View
310 APPLICATION FOR REVALUATION OF ANSWER BOOKS (December, 2013 Examinations) Feb 19, 2014 View
311 APPLICATION FOR CHALLENGE VALUATION OF ANSWER BOOKS (December 2013 Examinations) Feb 19, 2014 View
312 Guidelines for LIC for the year 2014-15 Jan 29, 2014 View
313 LIC Proforma-II for the year 2014-15 Jan 29, 2014 View
314 LIC Proforma-I for the year 2014-15 Jan 29, 2014 View
315 Registration of applications for December 2013 Examinations (English Notification) Oct 10, 2013 View
316 Registration of applications for December 2013 Examinations (Kannada Notification) Oct 10, 2013 View
317 Sexual Harassment Internal Complaints Committee Sep 12, 2013 View
318 Affiliation Notification 2014-15 Aug 31, 2013 View
319 Application for Provisional Degree Certificate Aug 5, 2013 View
320 Application for Passing Certificate Aug 5, 2013 View
321 Issue of Photo Copies, Revaluation, and Challenge Valuation of Answer Books of June, 2013 Examinations. Aug 1, 2013 View
322 2013-14 Admission Date Extended Jul 31, 2013 View
323 Selected List of Candidates for Teaching Post Jul 16, 2013 View
324 Admission Notification to P.G.Diploma & Certificate Courses in Law of KSLU 2013-14 Jun 12, 2013 View
325 REVISED LIST OF ELIGIBLE AND NON ELIGIBLE CANDIDATES IN TEACHING POSTS May 23, 2013 View
326 LIST OF ELIGIBLE CANDIDATES IN NON-TEACHING POSTS May 17, 2013 View
327 LIST OF NON ELIGIBLE CANDIDATES IN NON-TEACHING POSTS May 14, 2013 View
328 Re-Notification for the Appointment of Non-Teaching Post May 14, 2013 View
329 Re-Notification for Appointment of Teaching Staff May 14, 2013 View
330 LIST OF ELIGIBLE and NON ELIGIBLE CANDIDATES IN TEACHING POSTS May 14, 2013 View
331 Admission Notification 2013-14 May 6, 2013 View
332 JUNE 2013 EXAM NOTIFICATION Apr 15, 2013 View
333 Local Inquiry Committee for the year 2013-2014 Mar 8, 2013 View
334 Application for Provisional Degree Certificate Feb 15, 2013 View
335 Application for Passing Certificate Feb 15, 2013 View
336 Notification for Photo Copies, Revaluation, and Challenge Valuation of Answer Books Examinations of December, 2012. Feb 11, 2013 View
337 Notification for RV/Photo Copy/CV Jan 8, 2013 View
338 Reconstitution of Syndicate Jan 2, 2013 View
339 Reservation of posts on 100% Roster and Category wise appointment of Teaching /Non-teaching Posts Dec 11, 2012 View
340 7th Exam Notification Nov 3, 2012 View
341 Application for starting of new Colleges/Courses/Renewal/ Extension/Permanent Affiliation of Under Graduate and Post Graduate Courses for the year 2013-14 Aug 29, 2012 View
342 Notification for Photo Copy, Revaluation, and Challenge Valuation Aug 10, 2012 View
343 Admission Notification to P.G. Diploma & Certificate Courses in Law of KSLU 2012-13 Jul 20, 2012 View
344 Appointment of Full-time (Temporary) Assistant Professors and Physical Education Director Jul 20, 2012 View
345 Corrigendum to the Notification for the Appointment of Teaching Staff Jul 9, 2012 View
346 Notification for the Appointment of Non-Teaching Post Jun 15, 2012 View
347 Notification for Appointment of Teaching Staff May 23, 2012 View
348 KSLU June 2012 Examination Notification Released. Examination Application Forms available in colleges by 7th may 2012 May 3, 2012 View
349 Tender Notification for providing man power services of C and D category employees for a period of one year to Karnataka State Law University on out source for the year 2012–13 Mar 13, 2012 View
350 Guidelines For the Local Inquiry Committee for the year 2012-2013 Dec 10, 2011 View
351 LIC Proforma for the year 2012-2013 Dec 10, 2011 View
352 Convocation Notification & Application Dec 10, 2011 View
353 Re-Constitution of Library Committee Nov 24, 2011 View
354 Re-Constitution of Works-Committee Oct 20, 2011 View
355 Re-Constitution of Statutes Framing Committee Oct 20, 2011 View
356 Re-Constitution of Malpractice Consideration Committee Oct 20, 2011 View
357 South Zone Inter University youth festival 2011 Oct 20, 2011 View
358 Re-Constitution of Purchase Committee Oct 19, 2011 View
359 Application for fresh affiliation Sep 14, 2011 View
360 Application for permanent affiliation Sep 14, 2011 View
361 Application for Renewal/Extension/Renewal of permanent /affiliation Sep 14, 2011 View
362 Constitution of Framing & Review Committee Sep 12, 2011 View
363 Constitution of SC and ST Students Welfare and Grievances Committee Sep 5, 2011 View
364 Constitution of Power and Functions of Women Employees Grievances Redressal Committee Sep 5, 2011 View
365 Constitution of Students Welfare and Grievances Committee Sep 5, 2011 View
366 Corrigendum to Admission Last Date Notification Aug 18, 2011 View
367 Issue of Photo Copies, Revaluation, and Challenge Valuation of Answer Books of June,2011 Examinations Aug 2, 2011 View
368 Application for Issue of photo copy of answer books Aug 2, 2011 View
369 Application for Revaluation of answer books Aug 2, 2011 View
370 Application for Challenge Valuation of answer books Aug 2, 2011 View
371 Extension of Admission date for 5 year LL.B., Courses Aug 1, 2011 View
372 Application invited for Temporary Fulltime Teachers Jul 23, 2011 View
373 Download Application Form for Temporary Fulltime Teachers Jul 23, 2011 View
374 Revised Admission Notification Jul 1, 2011 View
375 Revised Academic Calender Jul 1, 2011 View
376 Revised Admission Notification and Academic Calender Jun 14, 2011 View
377 Ph.D. Entrance Test Jun 14, 2011 View
378 Admission Notification to 3 years LL.B., 5 years B.A./B.B.A.,LL.B. & 5 years B.A,LL.B, B.B.A.,LL.B. (Hons) & 2 years LL.M. for the year 2012 - 13 Jun 1, 2011 View
379 Admission Notification for 3 Years and Academic Calender Jun 1, 2011 View
380 Admission Notification and Academic Calender of 5 Yrs LL.B., Jun 1, 2011 View
381 Constitution of Academic Council May 2, 2011 View
382 June 2011 Examination Notification Apr 21, 2011 View
383 Notification for Challenge Valuation of Answer Books of. Examinations of January, 2011. Mar 8, 2011 View
384 Revaluation of Answer Books of January, 2011 Examinations. Feb 15, 2011 View
385 Guideline for LIC 2011. Feb 4, 2011 View
386 LIC proforma 2011. Feb 4, 2011 View
387 BAR COUNCIL OF INDIA notification. Dec 20, 2010 View
388 Re-Constitution of Planning Monitoring and Evaluation Board Oct 21, 2010 View
389 Notification for 3 & 5 year LLB - 1st & 3rd Semester LLM examination application form Oct 15, 2010 View
390 Notification for 3 & 5 year LLB - 1st & 3rd Semester LLM (Repeaters) examination application form Oct 15, 2010 View
391 Notification of Recruitment for Full Time Temporary Lecturer Posts Aug 9, 2010 View
392 Challenge Valuation of Answer Books of I & II Semesters of 3 Year LL.B., 5 Year B.A., LL.B. and B.B.A., LL.B. Examinations of June, 2010. Jul 23, 2010 View
393 Extension of Last date for Admission. Jul 22, 2010 View
394 Notification and Application Form for Re-totalling, Re-evaluation and Supply of Photocopy of the Answer Books of I & II Semesters of 3 Year LL.B, and 5 Year B. A., LL.B, and B.B.A., LL.B. Examination of June, 2010. Jul 21, 2010 View
395 Notification for starting of new Colleges/Courses/Continuation/Extension/Permanent Affiliation of Under Graduate and Post Graduate Courses for the year 2011-12 Jul 20, 2010 View
396 KSLU’s Law School Admission Notification Jun 24, 2010 View
397 Disposal of Old Answer Books. Jun 13, 2010 View
398 Nomination of Syndicate member, KSLU, Hubli Jun 11, 2010 View
399 Nomination of Dean, Faculty of Law, KSLU, Hubli Jun 11, 2010 View
400 KSLU’s Law School Admission Notification May 8, 2010 View
401 Admission Notification for Affiliated Colleges May 3, 2010 View
402 Guidelines For Local Inquiry Committee Feb 19, 2010 View
403 Photo Copy / Re totalling / Revaluation of Answer Books Jan 29, 2010 View
404 Constitution of Local Inquiry Committee Dec 10, 2009 View
405 Constitution of Tender Scrutiny Committee Nov 26, 2009 View
406 Specification of Tender Accepting Authority Nov 24, 2009 View
407 Application for starting new college, affiliation, etc Nov 24, 2009 View
408 Appointment of Tender Inviting Authority Nov 24, 2009 View
409 Malpractices Consideration Committee Nov 3, 2009 View
410 Purchase Committee Nov 3, 2009 View
411 Regulations Framing and Review Committee Nov 3, 2009 View
412 Statute framing committee Nov 3, 2009 View
413 Women Employees Grievance Redressal Committee Nov 3, 2009 View
414 Approval of Statutes by Governor Oct 7, 2009 View
415 Right to Information- Public Information Officers in KSLU Sep 5, 2009 View
416 Constitution of the finance committee Aug 29, 2009 View
417 Last Dates for Photocopy, Revaluation and Challenge Valuation of Dec-2016 Examiantion Nov 30, -0001 View
418 Syllabus for Ph.D. Entrance Examination Nov 30, -0001 View
419 Download Application Form For the Admission to Ph.D. Nov 30, -0001 View
420 Right to Information- Public Information Officers in KSLU Nov 30, -0001 View
Back To Top