KSLU Logo


One moment ...
ಹಿಂದಿನ ಪುಟ

6ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಕಲ್ಪಿತ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ

ಕ್ರ.ಸಂ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
1 Introductory ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2 Covering Letter ವೀಕ್ಷಿಸಿ
3 International Moot Court rules ವೀಕ್ಷಿಸಿ
4 International law moot problem ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Back To Top