KSLU Logo


One moment ...
  ಕ್ರೀಡಾ ಸುದ್ದಿಗಳು
  • ಕಾನೂನು ಶಾಲೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾ ವರದಿ 2018-19 ಓದಿ...
  • ಕ.ರಾ.ಕಾ.ವಿ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು 2018-19 ಓದಿ...
  • Call for Papers Sports and Entertainment Law Volume-04 2018 ಓದಿ...
  • ಆಂತರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅರ್ಹತೆ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ಓದಿ...
  • ಆಂತರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅರ್ಹತೆ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ಓದಿ...
  • ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ಓದಿ...
  • ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲದ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ಓದಿ...
  • ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪಟ್ಟಿ ಓದಿ...
  • ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಕಾನೂನು ಸಂಪುಟ -4 2018 ಓದಿ...
  • ಗುರುತು ಕಾರ್ಡ್ ಓದಿ...

ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ

ಕ್ರ.ಸಂ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
1 ಕ್ರೀಡಾ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು 2017-19 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2 ಕ್ರೀಡಾ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು 2015-17 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
3 ಕ್ರೀಡಾ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು 2013-15 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
4 ಕ್ರೀಡಾ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು 2010-13 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Back To Top