KSLU Logo


One moment ...
  ಕ್ರೀಡಾ ಸುದ್ದಿಗಳು
  • Call for Papers Sports and Entertainment Law Volume-04 2018 ಓದಿ...
  • ಆಂತರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅರ್ಹತೆ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ಓದಿ...
  • ಆಂತರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅರ್ಹತೆ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ಓದಿ...
  • ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ಓದಿ...
  • ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲದ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ಓದಿ...
  • ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪಟ್ಟಿ ಓದಿ...
  • ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಕಾನೂನು ಸಂಪುಟ -4 2018 ಓದಿ...
  • ಗುರುತು ಕಾರ್ಡ್ ಓದಿ...

ಕ.ರಾ.ಕಾ.ವಿ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು 2017 ಮತ್ತು 18

ಕ್ರ.ಸಂ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
1 ಕ್ರಿಕೆಟ್ (ಪುರುಷ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2 ಟೆನ್ನಿಕೋಯಿಟ್ (ಮಹಿಳಾ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
3 ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ (ಪುರುಷ್ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
4 ಥ್ರೋಬಾಲ್ (ಮಹಿಳಾ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
5 ವಾಲಿಬಾಲ್ (ಪುರುಷ್) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
6 ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ (ಪುರುಷ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
7 ಶೂಟಿಂಗ (ಪುರುಷ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
8 ಟೈಕೊಂಡೋ(ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
9 ಕುಸ್ತಿ (ಪುರುಷ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10 ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ(ಪುರುಷ್ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11 ಪುಟ್‌ಬಾಲ್(ಪುರುಷ್) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12 ವಾಲಿಬಾಲ್(ಮಹಿಳಾ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13 ಚೆಸ್(ಪುರುಷ್ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14 ಕಬಡ್ಡಿ (ಪುರುಷ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15 ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ತಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ (ಪುರುಷ್ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16 ಬಾಸ್ಕೆಟಬಾಲ್ (ಪುರುಷ್) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17 ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ (ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18 ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಓಟ(ಪುರುಷ್ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Back To Top