KSLU Logo


One moment ...
  ಕ್ರೀಡಾ ಸುದ್ದಿಗಳು
  • Call for Papers Sports and Entertainment Law Volume-04 2018 ಓದಿ...
  • ಆಂತರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅರ್ಹತೆ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ಓದಿ...
  • ಆಂತರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅರ್ಹತೆ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ಓದಿ...
  • ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ಓದಿ...
  • ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲದ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ಓದಿ...
  • ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪಟ್ಟಿ ಓದಿ...
  • ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಕಾನೂನು ಸಂಪುಟ -4 2018 ಓದಿ...
  • ಗುರುತು ಕಾರ್ಡ್ ಓದಿ...

ಕ.ರಾ.ಕಾ.ವಿ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು 2015 ಮತ್ತು 16

ಕ್ರ.ಸಂ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
1 Volleyball (Men) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2 Kabaddi (Men) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
3 Football (Men) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
4 Cross Country (Men & Women) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
5 Cricket(Men) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
6 Chess ವೀಕ್ಷಿಸಿ
7 Badminton (Men & Women) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
8 Athletics(MEN & WOMEN) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
9 Volleyball (Women) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10 Throwball and tennikoit(WOMEN) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Back To Top