KSLU Logo


One moment ...
  ಕ್ರೀಡಾ ಸುದ್ದಿಗಳು
  • Call for Papers Sports and Entertainment Law Volume-04 2018 ಓದಿ...
  • ಆಂತರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅರ್ಹತೆ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ಓದಿ...
  • ಆಂತರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅರ್ಹತೆ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ಓದಿ...
  • ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ಓದಿ...
  • ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲದ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ಓದಿ...
  • ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪಟ್ಟಿ ಓದಿ...
  • ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಕಾನೂನು ಸಂಪುಟ -4 2018 ಓದಿ...
  • ಗುರುತು ಕಾರ್ಡ್ ಓದಿ...

ಕ.ರಾ.ಕಾ.ವಿ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು 2014 ಮತ್ತು 15

ಕ್ರ.ಸಂ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
1 Table Tennis(Men & Women) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2 Volleyball (Men) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
3 Chess ವೀಕ್ಷಿಸಿ
4 Cross Country (Men & Women) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
5 Badminton (Men & Women) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
6 Football (Men) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
7 Kabaddi (Men) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
8 Athletics (Men) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
9 Taekwondo(Men & Women) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10 Throwball and tennikoit(WOMEN) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11 Volleyball (Women) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12 Basketball (MEN) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Back To Top