KSLU Logo


One moment ...
  ಕ್ರೀಡಾ ಸುದ್ದಿಗಳು
  • Call for Papers Sports and Entertainment Law Volume-04 2018 ಓದಿ...
  • ಆಂತರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅರ್ಹತೆ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ಓದಿ...
  • ಆಂತರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅರ್ಹತೆ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ಓದಿ...
  • ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ಓದಿ...
  • ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲದ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ಓದಿ...
  • ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪಟ್ಟಿ ಓದಿ...
  • ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಕಾನೂನು ಸಂಪುಟ -4 2018 ಓದಿ...
  • ಗುರುತು ಕಾರ್ಡ್ ಓದಿ...

ಕ.ರಾ.ಕಾ.ವಿ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು 2013 ಮತ್ತು 14

ಕ್ರ.ಸಂ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
1 Badminton ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2 Ball Badminton ವೀಕ್ಷಿಸಿ
3 Chess ವೀಕ್ಷಿಸಿ
4 Cricket Selection Trails ವೀಕ್ಷಿಸಿ
5 Cross Country Men and Women ವೀಕ್ಷಿಸಿ
6 Kabaddi ವೀಕ್ಷಿಸಿ
7 Table Tennis ವೀಕ್ಷಿಸಿ
8 Volleyball Men ವೀಕ್ಷಿಸಿ
9 Volleyball Women ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10 Basketball ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11 Weight Lifting and Best Physique ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12 Cricket ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13 Football (Men) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14 Throwball and Tennikoit ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Back To Top