KSLU Logo


One moment ...
  ಕ್ರೀಡಾ ಸುದ್ದಿಗಳು
  • ಕಾನೂನು ಶಾಲೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾ ವರದಿ 2018-19 ಓದಿ...
  • ಕ.ರಾ.ಕಾ.ವಿ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು 2018-19 ಓದಿ...
  • Call for Papers Sports and Entertainment Law Volume-04 2018 ಓದಿ...
  • ಆಂತರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅರ್ಹತೆ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ಓದಿ...
  • ಆಂತರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅರ್ಹತೆ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ಓದಿ...
  • ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ಓದಿ...
  • ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲದ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ಓದಿ...
  • ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪಟ್ಟಿ ಓದಿ...
  • ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಕಾನೂನು ಸಂಪುಟ -4 2018 ಓದಿ...
  • ಗುರುತು ಕಾರ್ಡ್ ಓದಿ...

ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚಾರ್ಟ್

ಕ್ರ.ಸಂ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
1 2018-2019ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚಾರ್ಟ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2 2017-2018ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚಾರ್ಟ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
3 2016-2017ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚಾರ್ಟ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
4 2015-2016ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚಾರ್ಟ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
5 2014-2015ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚಾರ್ಟ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
6 2013-2014ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚಾರ್ಟ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
7 2012-2013ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚಾರ್ಟ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
8 2011-2012ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚಾರ್ಟ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Back To Top