KSLU Logo


One moment ...
  ಕ್ರೀಡಾ ಸುದ್ದಿಗಳು
  • ಕಾನೂನು ಶಾಲೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾ ವರದಿ 2018-19 ಓದಿ...
  • ಕ.ರಾ.ಕಾ.ವಿ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು 2018-19 ಓದಿ...
  • Call for Papers Sports and Entertainment Law Volume-04 2018 ಓದಿ...
  • ಆಂತರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅರ್ಹತೆ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ಓದಿ...
  • ಆಂತರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅರ್ಹತೆ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ಓದಿ...
  • ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ಓದಿ...
  • ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲದ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ಓದಿ...
  • ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪಟ್ಟಿ ಓದಿ...
  • ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಕಾನೂನು ಸಂಪುಟ -4 2018 ಓದಿ...
  • ಗುರುತು ಕಾರ್ಡ್ ಓದಿ...

ಕ್ರೀಡಾ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಭೆ

ಕ್ರ.ಸಂ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
1 ಕ್ರೀಡಾ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಭೆ 2018-19 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2 ಕ್ರೀಡಾ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಭೆ 2017-18 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
3 ಕ್ರೀಡಾ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಭೆ 2016-17 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
4 ಕ್ರೀಡಾ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಭೆ 2015-16 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
5 ಕ್ರೀಡಾ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಭೆ 2014-15 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
6 ಕ್ರೀಡಾ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಭೆ 2013-14 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
7 ಕ್ರೀಡಾ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಭೆ 2012-13 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
8 ಕ್ರೀಡಾ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಭೆ 2011-12 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
9 ಕ್ರೀಡಾ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಭೆ 2010-11 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Back To Top