KSLU Logo


One moment ...
  ಕ್ರೀಡಾ ಸುದ್ದಿಗಳು
  • ಕಾನೂನು ಶಾಲೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾ ವರದಿ 2018-19 ಓದಿ...
  • ಕ.ರಾ.ಕಾ.ವಿ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು 2018-19 ಓದಿ...
  • Call for Papers Sports and Entertainment Law Volume-04 2018 ಓದಿ...
  • ಆಂತರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅರ್ಹತೆ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ಓದಿ...
  • ಆಂತರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅರ್ಹತೆ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ಓದಿ...
  • ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ಓದಿ...
  • ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲದ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ಓದಿ...
  • ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪಟ್ಟಿ ಓದಿ...
  • ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಕಾನೂನು ಸಂಪುಟ -4 2018 ಓದಿ...
  • ಗುರುತು ಕಾರ್ಡ್ ಓದಿ...

ಇಂಟರ್ ಕಾಲೇಜಿಯೇಟ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಮೀಟ್

 1 7 ನೇ ಅಂತರ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ 27 ಮತ್ತು 28 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2019. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 1 6 ನೇ ಅಂತರ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ 23 ಮತ್ತು 24  ಫೆಬ್ರುವರಿ 2018. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 2 5 ನೇ ಅಂತರ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ 27 ಮತ್ತು 28 ಏಪ್ರಿಲ್ 2017 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 3 4 ನೇ ಅಂತರ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ  11 ಮತ್ತು 12 ನೇ ಮೇ 2016 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 4 3 ನೇ ಅಂತರ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ 06 ನೇ ಮತ್ತು 07 ನೇ ಮೇ 2015 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 5 2 ನೇ ಅಂತರ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ 09 ನೇ ಮತ್ತು 10 ನೇ ನವೆಂಬರ್ 2012 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 6 1 ನೇ ಅಂತರ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಫ್ಲಡ್ಲೈಟ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ  09 ನೇ ಮತ್ತು 10 ನೇ ಮೇ 2011 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

 

Back To Top