KSLU Logo


One moment ...
  ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
  •  ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ತಂತ್ರಾಂಶ (ಸ್ಟೇಟ್ ಇ-ಸ್ಕಾಲರ್‌ಶಿಪ್ ಪೋರ್ಟಲ್) ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಮುಂದೆ ಓದಿ...
  •  ಕರಾಕಾವಿ ಏಳನೇಯ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಪಿತ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದಿನಾಂಕ: ೨೩ ಮತ್ತು ೨೪ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೯ ಮುಂದೆ ಓದಿ...
  •  KSLU Student Law Review, Volume-07 Call for paper ಮುಂದೆ ಓದಿ...
  •  ಸಂಶೋಧನಾ ಸಹಾಯಕರಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ ಮುಂದೆ ಓದಿ...
  •  ಆಡಳಿತ ಕಾನೂನು (Administrative Law) ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ೫ ಘಟಕಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡನೆ ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತು ಮುಂದೆ ಓದಿ...
ದಾಖಲೆ ಸಂಗ್ರಹ
  ಪರೀಕ್ಷೆ

ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
1 ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2018-2019 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2 ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2017-2018 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
3 ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2016-2017 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
4 ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2015-2016 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
5 ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2014-2015 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
6 ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2013–2014 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
7 ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2012–2013 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
8 ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2011–2012 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
9 ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2010–2011 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Back To Top