KSLU Logo


One moment ...
  ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
  •  7 Day Faculty Development Programme in Public Law scheduled from 3rd to 9th August 2020. ಮುಂದೆ ಓದಿ...
  •  7 Day National Level Faculty Development Programme in Corporate and Commercial Law scheduled from 10th to 17th August 2020 ಮುಂದೆ ಓದಿ...
  •  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಾನೂನು ಶಾಲೆಯ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ೨೦೨೦-೨೧ ಮುಂದೆ ಓದಿ...
  •  ಕಾನೂನು ಪದವಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿಗಳು ೨೦೨೦-೨೧ ಮುಂದೆ ಓದಿ...
  •  ಸಂಶೋಧನಾ ಸಹಾಯಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ಮುಂದೆ ಓದಿ...
  •  ಸಂಶೋಧನಾ ಸಹಾಯಕರ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮುಂದೆ ಓದಿ...
ದಾಖಲೆ ಸಂಗ್ರಹ
  ಪರೀಕ್ಷೆ

ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
1 ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2018-2019 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2 ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2017-2018 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
3 ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2016-2017 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
4 ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2015-2016 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
5 ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2014-2015 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
6 ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2013–2014 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
7 ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2012–2013 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
8 ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2011–2012 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
9 ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2010–2011 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Back To Top