KSLU Logo


One moment ...
  ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
  •   ೩ವರ್ಷದ ಹಾಗೂ ೫ವರ್ಷದ ಬಿ.ಎ/ಬಿ.ಬಿ.ಎ/ಬಿ.ಕಾಂ.,ಎಲ್‌ಎಲ್.ಬಿ./ಬಿ.ಎ., ಮತ್ತು ಬಿ.ಬಿ.ಎ.,ಎಲ್.ಎಲ್.ಬಿ.(ಹಾನ್ಸರ್) ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ ಲಾ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕುರಿತು. ಮುಂದೆ ಓದಿ...
  •  ೭ನೇ ಅಂತರ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಅಥ್ಲೇಟಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ೨೭ ಮತ್ತು ೨೮ನೇ ಪೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೧೯. ಮುಂದೆ ಓದಿ...
  •  ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ಮುಂದೆ ಓದಿ...
  •  KSLU's Journal of Sports and Entertainment Law, Volume-IV Call for paper dates extended till 28th February 2019 ಮುಂದೆ ಓದಿ...
  •  KSLU Student Law Review, Volume-06 Call for paper dates extended till 16th February 2019 ಮುಂದೆ ಓದಿ...
  •  6ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಕಲ್ಪಿತ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದಿನಾಂಕ:16 ಮತ್ತು 17ನೇ ಮಾರ್ಚ್, 2019 ಮುಂದೆ ಓದಿ...
ದಾಖಲೆ ಸಂಗ್ರಹ
  ಪರೀಕ್ಷೆ

ಕ್ಲಬ್ಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
1 Environmental Law Club ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2 Constitutional Law Club ವೀಕ್ಷಿಸಿ
3 Young Nani- English Club ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Back To Top